Wróć do aktualności
Dots

Czy można zrezygnować z leasingu? Konsekwencje odstąpienia od umowy

Autor: Paweł Makarewicz 21 kwietnia 2024 Szacowany czas czytania: 9 minut Kategorie: Poradnik dla leasingobiorców

Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy można zrezygnować z leasingu? A jeśli myślimy rezygnacja z leasingu, konsekwencje jakie występują w przypadku odstąpienia od umowy? W tym artykule przyjrzymy się temu zagadnieniu opisując najistotniejsze zagadnienia jakie niesie za sobą wcześniejsze zakończenie leasingu. Bez względu na to, na jakim etapie jest Twoja firma, warto zrozumieć, co oznacza dla Ciebie rezygnacja z leasingu.

Czy wypowiedzenie umowy leasingu przez leasingobiorcę jest możliwe?

Jak najbardziej. Poniżej przedstawiamy kilka możliwości na odstąpienie od leasingu.

Odstąpienie od umowy leasingu w ciągu 14 dni

Pierwszą kwestią, którą warto omówić, jest odstąpienie od umowy leasingu w ciągu 14 dni. Taka możliwość istnieje w przypadku leasingu konsumenckiego nie jest więc dostępna dla firm. Zgodnie z przepisami, leasingobiorca będący konsumentem ma prawo zrezygnować z umowy w okresie 14 dni od jej podpisania. Wcześniejsze zakończenie umowy leasingu konsumenckiego jest bardzo niekorzystnym rozwiązaniem dla firm leasingowych i wiąże się koniecznością ponoszenia przez nie dodatkowych kosztów przy jednoczesnym braku dochodu z umowy leasingu. W związku z tym większość firm leasingowych całkowicie zrezygnowało z tego produktu lub stosuje klauzule uniemożliwiające konsumentowi odstąpienie od umowy leasingu w ciągu pierwszych tygodni.

Odstąpienie od umowy leasingu przed odbiorem auta

Jeśli umowa leasingu została już podpisana, ale jeszcze nie odebrałeś auta, masz możliwość wypowiedzenie umowy leasingu przez leasingobiorcę przed odbiorem pojazdu. Najczęściej odstąpienie od umowy leasingu wynika z niezgodności zamówionego pojazdu lub maszyny ze specyfikacją. W takim przypadku należy odmówić podpisania protokołu zdawczo odbiorczego oraz poinformować o tym fakcie firmę leasingową.

Niektóre firmy leasingowe stosują zapisy w Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu o automatycznym odbiorze przedmiotu leasingu. Są to bardzo często stosowane zapisy w przypadku samochodów osobowych. W takim przypadku, pomimo nie podpisania protokołu odbioru powinieneś zadbać o pisemne poinformowanie o tym fakcie leasingodawcy składając oświadczenie takie jak rezygnacja z leasingu. Konsekwencje zaniechania takich działań mogą być da Ciebie kosztowne, a przynajmniej czasochłonne, związane z koniecznością „odkręcania” umowy leasingu i odzyskania kwoty jaką wpłaciłeś w ramach udziału własnego.

Rozwiązanie umowy leasingu przed upływem 2 lat

Czasami zdarza się, że leasingobiorca decyduje się na rozwiązanie umowy leasingu przed upływem 2 lat. Dwuletni okres nie jest podany przypadkowo, ponieważ ustawodawca definiuje umowę leasingu jako taką, której najkrótszy okres to taki, w którym finansowany przedmiot amortyzuje się w co najmniej 40%. W przypadku samochodów osobowych amortyzacja wynosi 20% (a np. ciągników siodłowych i naczep 14%) stąd właśnie kluczowe jest rozwiązanie umowy leasingu przed upływem 2 lat (a ciągników siodłowych 3 lat).

Taki zwrot auta w trakcie leasingu może wiązać się z konsekwencjami finansowymi nałożonymi przez firmę leasingową ale też urząd skarbowy który może nie uznać naszej umowy jako umowa leasingu. Z tego powodu najczęściej firma leasingowa nie wyrazi zgody na wcześniejsze zakończenie leasingu w tym okresie.

Czy firma leasingowa może wypowiedzieć umowę leasingobiorcy?

Firma leasingowa również ma swoje prawa. Jeśli jako leasingobiorca nie spełniasz warunków umowy (np. zalegasz z płatnościami), firma leasingowa może wypowiedzieć ci umowę. To ważne, abyś był świadomy swoich obowiązków i terminów płatności.

Wypowiedzenie umowy leasingu przez firmę leasingową jest zawsze najgorszym i najbardziej kosztownym rozwiązaniem dla leasingobiorcy. Dlatego tak istotne jest aby w przypadku zaległości utrzymywać stały kontakt z leasingodawcą i zastosować jedno z rozwiązań umożliwiające polubowne rozwiązanie lub zmianę warunków umowy, zwrot auta w trakcie leasingu lub cesję samej umowy.

Procedura wypowiedzenia umowy leasingowej, czyli jakie kroki należy podjąć

Jeśli zdecydujesz się na odstąpienie od leasingu, ważne jest, abyś postępował zgodnie z procedurą wypowiedzenia umowy. Zazwyczaj obejmuje ona pisemne zawiadomienie firmy leasingowej (wypowiedzenie umowy leasingu przez leasingobiorcę) oraz zwrócenie pojazdu w określonym terminie i miejscu.

Wcześniejsze zakończenie leasingu warto poprzedzić kontaktem telefonicznym z działem windykacji. Pozwoli to na polubowne ustalenie procedury zwrotu i często ograniczy koszty związane z windykacją pojazdu.

Rezygnacja z leasingu – konsekwencje dla leasingobiorcy

Czy można zrezygnować z leasingu nie ponosząc konsekwencji takiego działania? Jakie konsekwencje finansowe niesie za odstąpienie od leasingu. Na co trzeba uważać i czego się spodziewać?

Konsekwencje finansowe

Rezygnacja z leasingu może wiązać się z pewnymi konsekwencjami finansowymi. Oprócz opłat za wcześniejsze zakończenie umowy, możesz być zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z wezwaniami do zapłaty i windykacją. Na koniec, po sprzedaży pojazdu przez firmę leasingową, możesz spotkać się z koniecznością dopłaty do pozostałej do spłaty kwoty umowy, nie pokrytej środkami ze sprzedaży pojazdu.

Dodatkowo rozwiązanie umowy leasingu przed upływem 2 lat może wiązać się koniecznością korekty deklaracji podatkowych (zarówno VAT jak i podatku dochodowego) gdyż taka umowa może nie zostać zinterpretowana przez urząd skarbowy jako umowa leasingu.

Wpływ na zdolność kredytową

Warto pamiętać, że rezygnacja z leasingu może wpłynąć na twoją zdolność kredytową. Banki i instytucje finansowe biorą pod uwagę wszelkie zobowiązania, w tym umowy leasingowe, przy ocenie twojej zdolności kredytowej. Jeśli doprowadzisz do rozwiązania umowy leasingu z uwagi na zaległości, może to wpłynąć negatywnie na twoją zdolność do zaciągania innych zobowiązań w przyszłości.

Alternatywne rozwiązania dla odstąpienia od umowy leasingowej

Jeśli jednak nie chcesz decydować się na odstąpienie od umowy leasingu i zwrot auta w trakcie leasingu, istnieją pewne alternatywne rozwiązania:

Cesja leasingu

Cesja leasingu to przekazanie umowy leasingowej innej firmę. Jeśli znajdziesz kogoś, kto jest zainteresowany przejęciem twojego leasingu, możesz wystąpić z wnioskiem o cesję. Pamiętaj, że firma leasingowa nie zawsze wyrazi na nią zgodę. Wpierw zbada dokładnie zdolność kredytową przyszłego leasingobiorcy, sprawdzi czy na umowie nie ma zaległości i dopiero wtedy podejmie decyzję.

Decydując się na wcześniejsze zakończenie leasingu i oddanie umowy w cesji warto pamiętać, że firmy leasingowe wyrażają zgodę na cesję pod warunkiem całkowitej spłaty wszystkich zaległości. Dlatego po podjęciu decyzji o cesji warto wystąpić z wnioskiem o zawieszenie np. trzech kolejnych rat, spłacić w całości zaległości i spokojnie szukać osoby zainteresowanej przejęciem umowy cesją.

Dzierżawa lub podnajem przedmiotu umowy

Jeśli nie chcesz rezygnować z leasingu, ale potrzebujesz krótkoterminowego rozwiązania, możesz rozważyć dzierżawę lub podnajem pojazdu innemu podmiotowi. Takie rozwiązanie pozwala na uniknięcie konsekwencji jakie niesie ze sobą wcześniejsze zakończenie leasingu oraz uzyskanie dodatkowych środków na terminową spłatę rat leasingowych.

Oddanie przedmiotu leasingu w najem ma jednak kilka minusów. Ponieważ faktycznie nie następuje rezygnacja z leasingu konsekwencje takiego działania dla leasingobiorcy w szczególnych przypadkach mogą być bardzo niekorzystne. Chociażby w przypadku gdy osoba podnajmująca pojazd spowoduje szkodę komunikacyjną. Odszkodowanie z polisy AC najczęściej zostanie wypłacone ale zniżki traci leasingobiorca, a nie najemca będący w danej chwili użytkownikiem pojazdu. W teorii leasingobiorca jest również zobowiązany do powiadomienia firmy leasingowej o podnajmie, co wiąże się z koniecznością rozszerzenia zakresu polisy ubezpieczeniowej o klauzulę podnajmu. Praktyka ma się jednak inaczej, co może skutkować odmową wypłaty odszkodowania ze strony firmy ubezpieczeniowej.

Renegocjacja warunków umowy leasingowej

Jeśli znajdziesz się w sytuacji, w której obecne warunki umowy leasingowej nie pozwalają na terminową obsługę umowy, warto rozważyć renegocjację. Oto kilka kroków, które możesz podjąć:

  1. Zbierz informacje: Przede wszystkim zrozum dokładnie, które aspekty umowy chciałbyś zmienić. Czy to okres spłaty, wysokość rat, czy może inne warunki?
  2. Skontaktuj się z firmą leasingową: Nawiąż kontakt z firmą leasingową i wyraź swoje zainteresowanie renegocjacją. Zapytaj, czy jest to możliwe i jakie są procedury.
  3. Przygotuj argumenty: Przed rozmową przygotuj argumenty, dlaczego zmiana warunków jest dla ciebie ważna. Może to być np. trudna sytuacja finansowa lub zmiana w twoim życiu osobistym.
  4. Negocjuj: W trakcie rozmowy negocjuj warunki. Pamiętaj, że firma leasingowa może mieć swoje ograniczenia, ale warto wyrazić swoje oczekiwania.
  5. Zaktualizuj umowę: Jeśli uda ci się osiągnąć porozumienie, upewnij się, że umowa zostaje zaktualizowana na piśmie.

Wcześniejszy wykup

Warto również zastanowić się nad wcześniejszym wykupem pojazdu z leasingu. Jeśli masz taką możliwość, sprawdź, jakie są koszty wykupu auta przed upływem umowy. Czasami może to być korzystne, szczególnie jeśli masz pewność, że chcesz pozostać właścicielem pojazdu.

Pamiętaj, że rozwiązanie umowy leasingu przed upływem 2 lat nie jest możliwa. Podobnie wskazanie osoby trzeciej jako zainteresowanej wykupem auta z twojego leasingu jest możliwe ale bardzo rzadko opłacalne. Wykup i zwrot auta w trakcie leasingu do osoby trzeciej następuje jedynie po wartości rynkowej samochodu. Jest ona najczęściej wyższa niż kapitał pozostały do spłaty w umowie leasingu. Tak więc odstąpienie od umowy leasingu poprzez jej wykup jest korzystne jedynie gdy wykupującym jest obecny leasingobiorca.

Wcześniejsze zakończenie leasingu – podsumowanie

Wcześniejsze zakończenie leasingu to decyzja, którą warto przemyśleć. Zawsze zwracaj uwagę na konsekwencje finansowe i związane z tym koszty. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skonsultuj się z profesjonalistą z FI Finance Polska. Powodzenia!

Ostatnie wpisy: