Skip to main content

Pytania i odpowiedzi

Właścicielem przedmiotu leasingu w całym okresie trwania umowy jest leasingodawca.

Kosztem uzyskania przychodów dla korzystającego są:

  • w leasingu operacyjnym – wszystkie raty leasingowe ( bez VAT ),
  • w leasingu finansowym – część finansowa rat leasingowych ( bez VAT ) i amortyzacja przedmiotu.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje:

  • w przypadku leasingu operacyjnego – finansujący,
  • w przypadku leasingu finansowanego – korzystający.

Leasing operacyjny
Opłatę wstępną (czynsz inicjalny) wpisuje się jednorazowo w koszty podatkowe.
Od podatku odlicza się pełną ratę leasingową (kapitał oraz odsetki).
Podatek VAT odlicza się od rat leasingowych.

Leasing finansowy
W koszty uzyskania przychodu wpisuje się odpisy amortyzacyjne rozłożone w czasie.
W koszty podatkowe zalicza wyłącznie odsetki od raty leasingowej (bez kapitału).
Podatek VAT płaci jest jednorazowo przy pierwszej racie.

Po zakończeniu umowy Korzystającemu przysługuje prawo do:
– w przypadku leasingu finansowanego:
zawarcia umowy przeniesienia własności za symboliczną opłatę,
– w przypadku leasingu operacyjnego
przedłużenia umowy zgodnie z aktualną ofertą Finansującego,
nabycia przedmiotu za cenę ustaloną w umowie leasingu

Konieczne jest prowadzenie działalności.
Istotna jest czysta historia płatnicza. Wpisy w bazach dłużników lub zła historia w BIK znacznie utrudni uzyskanie leasingu.

Zawsze pomagamy naszym klientom porównać koszt ubezpieczenia proponowanego przez leasingodawcę z innymi ofertami dostępnymi na rynku.
Zawsze pomagamy negocjować wysokości ubezpieczenia oferowanego przez leasingodawcę w kolejnym roku i latach jednak trzeba zająć się tym odpowiednio wcześnie, czyli na co najmniej miesiąc przed końcem bieżącej polisy.

GAP jest ubezpieczeniem straty finansowej powstałej z chwilą powstania szkody całkowitej samochodu. Ubezpieczenie GAP wraz z AC umożliwia uzyskanie odszkodowania w wysokości nawet 100% ceny samochodu z dnia jego zakupu.

Większość firm leasingowych wysyła monit/wezwanie do zapłaty, za które pobierze dodatkową opłatę zgodna z Tabelą Opłat i Prowizji.
W przypadku braku wpłaty zaległości w dodatkowym terminie leasingodawca będzie miał prawo wypowiedzieć umowę leasingu.

Współpracujemy z większością firm leasingowych w Polsce. Szczegółowa lista firm jest dostępna w zakładce O nas/ Podmioty współpracujące.

Nie. Nasza firma nie posiada powiązań z firmą GO-Leasing i Aureus.

Nasza firma ubezpiecza kilkaset ciągników siodłowych i naczep w skali roku. Dlatego naszym klientom możemy zaoferować preferencyjne stawki ubezpieczenia specjalnie negocjowane dla FI Finance Polska.

Po pierwsze, współpracujące z nami firmy leasingowe nie ponoszą kosztów stałych związanych z kosztownym zatrudnieniem pracowników, czy wynajmem biura. Jednocześnie, z uwagi na wysoką sprzedaż naszej firmy, posiadamy negocjowane warunki współpracy nieosiągalne dla większości niewielkich przedstawicieli leasingowych.

Nasza firma została uhonorowana tytułem Rynkowego Lidera Innowacji 2018. Wyróżnienie przyznawane jest przez Redakcję Strefy Gospodarki, ogólnopolskiego, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z Dziennikiem Gazetą Prawną.

Aktualności

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

lub