Wróć do aktualności
Cesja leasingu - jak przejąć umowę lesingową - obrazek przedstawia moment podpisania cesji leasingu Dots

Cesja leasingu: Jak przejąć umowę leasingową?

Autor: Paweł Makarewicz 12 lipca 2023 Szacowany czas czytania: 12 minut Kategorie: Kompendium wiedzy o leasingu, Poradnik dla leasingobiorców

Co to jest cesja leasingu? Przy składaniu wniosku o leasing, wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że istnieje możliwość przekazania umowy leasingowej innemu podmiotowi. Procedura ta nazywa się cesją leasingu i może być bardzo przydatna w różnych sytuacjach. W tym artykule dowiesz się, co to jest cesja leasingu, jak zrobić cesję leasingu, jak wygląda przejęcie leasingu oraz jakie dokumenty są potrzebne do jej przeprowadzenia. Odkryj wszystkie aspekty związane z cesją leasingu i dowiedz się, na co warto zwrócić uwagę.

Co to jest cesja leasingu i na czym polega?

Cesja leasingu, co to znaczy? Cesja leasingu to nic innego jak proces przeniesienia umowy leasingowej na inną osobę lub firmę. W praktyce oznacza to, że osoba, która pierwotnie zawarła umowę leasingową (cedent), przekazuje swoje prawa i obowiązki związane z leasingiem na rzecz nowej strony (cesjonariusza). W rezultacie cesjonariusz staje się nowym leasingobiorcą, a cedent — osobą, która oddaje w leasing dany przedmiot.

Jak wygląda cesja leasingu — procedura cesji leasingu krok po kroku

Cesja leasingu, na czym polega? Procedura cesji leasingu składa się z kilku kroków, które warto znać przed przystąpieniem do tego procesu.

Sprawdź warunki przejmowanej umowy leasingowej: Przede wszystkim należy dokładnie przestudiować umowę leasingową, w której zawarte są kluczowe informacje dotyczące warunków leasingu, wysokości rat i wykupu.

Uzyskaj zgodę leasingodawcy: przejęcie umowy leasingu zawsze wymaga zgody leasingodawcy. Należy skontaktować się z nim i wypełnić wniosek o cesję. Leasingodawca może zażądać dodatkowych dokumentów lub informacji w celu rozpatrzenia wniosku.

Poczekaj na umowę cesji leasingu: Gdy już uzyskasz zgodę, leasingodawca sporządzi umowę cesji, która określi warunki przekazania umowy leasingowej na nową stronę. W umowie powinny znaleźć się szczegóły dotyczące stron, przedmiotu leasingu oraz wszelkie zobowiązania finansowe i terminy płatności. Umowę cesji leasingu należy podpisać zarówno przez pierwotnego leasingobiorcę, jak i nowego. Podpisanie cesji następuje najczęściej w obecności pełnomocnika firmy leasingowej, który jako trzecia strona swoim podpisem potwierdza zawarcie cesji.

Cesja leasingu — jakie dokumenty są potrzebne do przejęcia umowy leasingowej?

Cesja leasingu: jakie dokumenty potrzebujemy? Oto lista podstawowych dokumentów, które mogą być wymagane:

Wniosek o cesję jest rozpatrywany przez firmę leasingową identycznie jak normalny wniosek o leasing. A więc jak zrobić cesję leasingu? Nowy leasingobiorca zostanie zbadany pod kątem posiadanej zdolności kredytowej, a jego wiarygodność płatnicza w bazach bankowych BIK.

Dlatego wnioskujący o cesję umowy musi uzbroić się w cierpliwość. Ile trwa cesja leasingu zależy tylko od sprawności wnioskującego. W pierwszej kolejności cesjonariusz najczęściej musi wypełnić wnioski o cesję, w których podaje swoje dane osobowe oraz wyraża zgodę na sprawdzenie w bazach bankowych. W zależności wartości przejmowanego leasingu będzie musiał również przedłożyć dokumenty finansowe za ostatni rok obrotowy oraz za okres bieżący – najczęściej w postaci deklaracji PIT podsumowania księgi przychodów i rozchodów.

Należy pamiętać, że dokumenty do cesji do firmy leasingowej przesyła obecny leasingobiorca. Musi on dodatkowo pisemnie oświadczyć, że wyraża zgodę na przejęcie umowy leasingu przez wskazaną firmę oraz podać powód cesji leasingu. Co wpisać? Najbezpieczniej napisać prawdę. Powód cesji  powinien mieć uzasadnienie, np. przejściowe problemy z płynnością związane z wypowiedzeniem ważnego kontaktu.

W zależności od firmy leasingowej akceptacja cesji leasingu trwa od tygodnia nawet do miesiąca. Zależy to od przedmiotu leasingu, ale również okresu, w jakim złożymy wniosek. Jeżeli zrobimy to w listopadzie lub grudniu, gdy firmy leasingowe mają najwięcej pracy, z pewnością na akceptację cesji poczekamy kilka tygodni. Pamiętajmy, że finalnie firma leasingowa nie zawsze musi nasz wniosek zaakceptować. Niestety, w przypadku odmowy, najczęściej nie poda nam przyczyny swojej decyzji. 

Przejęcie leasingu i skutki podatkowe — co w praktyce oznacza dla oddającego i przejmującego

Zastanawiacie się pewnie: przejęcie leasingu czy warto? Odstąpię leasing, co to znaczy? Przejęcie leasingu przez nowego leasingobiorcę może mieć pewne skutki podatkowe zarówno dla oddającego, jak i dla przejmującego stronę. Przede wszystkim, należy zaznaczyć, że skutki podatkowe mogą się różnić w zależności od interpretacji przepisów podatkowych przez lokalne Urzędy Skarbowe. Przed przystąpieniem do cesji, zawsze warto skonsultować się z doradcą podatkowym.

Obecne interpretacje Urzędów Skarbowych potwierdzają, że kończący leasing „przed czasem” nie jest zobowiązany do korekty podatku jeżeli odliczał VAT i zaliczał raty leasingowe jako koszt uzyskania przychodu. Ważne, że niezależnie czy umowa została przekazana cesją, czy w skutek zwrócenia przedmiotu do leasingodawcy.

Zdarza się, że obie strony za przekazanie umowy cesją ustalą wysokość odstępnego. Dzieje się to w przypadku, gdy wartość rynkowa pojazdu znacznie przekracza wysokość rat leasingu pozostałych do spłaty. Odstępne jest rozliczane na podstawie odrębnej faktury VAT 23% wystawianej przez cesjonariusza. Oczywiście istnieje pełna dowolność w nazwie usługi za taką czynność. Spotykane jest różne nazewnictwo choćby opłata za cesję leasingu, opłata za przejęcie leasingu, koszt cesji leasingu, odstępne za przekazanie praw co umowy leasingu, cesja leasingu odstępne, itp…

Zastanówmy się jakie skutki podatkowe rodzi cesja dla nowego leasingobiorcy. Są one identycznie jak przy standardowej umowie leasingu operacyjnego. Nowy leasingobiorca zalicza w koszty raty leasingu i odlicza VAT w pełnej wysokości. Wyjątkiem jest tu samochód osobowy który będzie użytkowany służbowo i prywatnie. Leasingobiorca może odliczyć w takim przypadku jedynie 50% VAT. Rozliczając koszty uzyskania przychodu do podatku PIT lub CIT należy stosować się do przepisu obowiązującego od 2019 roku ustalającego limit kwotowy 150 tys. zł netto  oraz 225 tys. zł dla pojazdów z napędem elektrycznym (https://www.fmleasing.pl/porady/cesja-przejecie-umowy-leasingu-jak-dokonac#akapit9). Niestety obie zasady dotyczą również odstępnego. Jeżeli przejmowanym przedmiotem jest samochód osobowy możliwe będzie odliczenie jedynie połowy VATu (interpretacja sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.481.2018.2.MJ z dnia 14 sierpnia 2018 roku) oraz powinno się stosować proporcję z limitem 150 lub 225 tys (interpretacja indywidualna ILPB3/423-594/08-5/EK).

A co z cesją leasingu auta osobowego o wartości powyżej 150 tys. zł? Szybko zmieniane przepisy podatkowe są w tej materii nieścisłe. Wprowadzony limit w wysokości 150 000 zł dla aut osobowych wywołuje zamieszanie. Dobrą praktyką jest ustalenie wartości początkowej pojazdu przejmowanego cesją i stosowanie proporcji w odniesieniu do tej kwoty. Najprościej jest przyjąć, że wartością rynkową jest suma ubezpieczenia z aktualnej polisy AutoCasco. Pamiętajmy jednak, że w takiej sytuacji najlepiej skonsultować się z księgowym bądź doradcą podatkowym.

Przejęcie leasingu — czy warto? Zalety i pułapki cesji

Przejęcie leasingu może być korzystne w wielu sytuacjach, ale warto zwrócić uwagę na pewne zalety i pułapki związane z tą procedurą. Poniżej odpowiemy państwu na pytanie: Cesja leasingu się opłaca i czego należy unikać?

Zalety cesji leasingu

Najczęstszym powodem cesji jest chęć scedowania obciążeń finansowych. Przejęcie leasingu pozwala na przeniesienie obciążeń finansowych z jednej strony na drugą. Jeśli obecny leasingobiorca ma trudności finansowe lub nie chce dłużej odpowiadać za płatności leasingowe, cesja jest najlepszym rozwiązaniem.

Z drugiej strony przejęcie leasingu to szansa dla przejmującego na pozyskanie przedmiotu leasingu (samochodu, ciągnika siodłowego, naczepy, itp.) po nieco niższej niż rynkowa wartości. W praktyce nowy leasingobiorca „kupuje” leasingowany pojazd za wartość rat leasingowych pozostałych do spłaty cedentowi. Ma również możliwość dostosowania warunków umowy do własnych potrzeb. Nowy leasingobiorca może ustalić nowe warunki finansowania z leasingodawcą, np. takie jak wydłużenie lub skrócenie okresu leasingu czy zmiana wartości końcowej. A więc jeśli pytamy, cesja leasingu, czy warto? Odpowiedź brzmi tak. Uważajmy jednak na potencjalne zagrożenia.

Pułapki cesji leasingu

Pułapki, czyli cesja leasingu, na co uważać? Przed podpisaniem cesji leasingu firma leasingowa bezwzględnie wymaga spłaty wszystkich zaległości dotyczących przejmowanej umowy. Jak wygląda cesja leasingu gdy obecny leasingobiorca nie płaci rat? Niestety w praktyce przejęcie takiej umowy jest niemożliwe. Wydaje się, że jedynym rozwiązaniem takiej sytuacji jest spłata zaległości przez firmę przejmującą leasing. Wiedząc, jak wygląda cesja leasingu, mamy świadomość, że firma leasingowa nie ma obowiązku akceptować każdego wniosku o cesję. Możemy sobie łatwo wyobrazić, że w takiej sytuacji nieuczciwy cesjonariusz nie odda nam środków wpłaconych za niego przez naszą firmę.

Przed przystąpieniem do cesji należy dokładnie sprawdzić stan przedmiotu leasingu. Firma leasingowa w umowie cesji najczęściej zawrze oświadczenie, że przejmujący zna stan techniczny przejmowanego pojazdu i ten stan akceptuje. Jeśli pojazd jest uszkodzony lub wymaga naprawy, staje się to dodatkowym obciążeniem związanym z eksploatacją pojazdu.

Podejmując rozmowy o cesji ,należy zwrócić uwagę na kwotę odstępnego. Aspekty tego zagadnienia analizujemy w dalszej części artykułu.

Cesja leasingu — na co zwrócić uwagę? Najważniejsze aspekty umowy leasingowej, których nie można przeoczyć

Przy przeprowadzaniu cesji leasingu istnieje kilka istotnych aspektów umowy leasingowej, na które warto zwrócić uwagę. Gdy upewniłeś się, że przejmowane auto jest w dobrym stanie technicznym i spełnia Twoje oczekiwania warto sprawdzić, ile kosztuje cesja leasingu.

Po pierwsze należy sprawdzić warunki obowiązującej umowy leasingowej. Pamiętajmy o sprawdzeniu, ile rat zostało spłacone przez obecnego leasingobiorcę, ile jeszcze pozostało do spłaty i jaka jest wartość końcowa umowy. Tak zwany „wykup” to kwota po opłaceniu której własność finansowanego pojazdu przechodzi na własność leasingobiorcy, płatna z ostatnią ratą leasingu i może wahać się od 1% nawet do 40% w niektórych przypadkach.

Biorąc pod uwagę zmiany stawek WIBOR oraz EURIBOR, raty leasingu wykazane w pierwotnej umowie leasingu, najprawdopodobniej uległy zmianie. Przy umowach na leasing z oprocentowaniem zmiennym będą więc znacznie wyższe. Warto więc poprosić obecnego leasingodawcę o przesłanie ostatniej faktury za ratę leasingu, a najlepiej ostatni harmonogram zaktualizowany przez firmę leasingową. Taka aktualizacja następuje co 3 miesiące jeżeli umowa oparta jest na WIBOR 3M oraz co miesiąc w przypadku WIBORU 1M.

Po drugie, warto sprawdzić, jak ubezpieczony jest przejmowany pojazd (przedmiot leasingu). Sprawdzimy, czy obecne ubezpieczenie pojazdu przechodzi na cesjonariusza wraz z cesją leasingu. Jeżeli przejmujący umowę posiada zniżki i dobrą historię szkodową, najbardziej opłacalną opcją będzie dla niego wypowiedzenie starej polisy przez firmę leasingową oraz zawarcie nowej, często tańszej polisy komunikacyjnej.

Cesja leasingu a odstępne — ile kosztuje cesja leasingu?

Odstąpię leasing. Co to znaczy? Ile kosztuje cesja leasingu? Przejmujący umowę leasingu będzie musiał zapłacić firmie leasingowej opłatę zgodnie z obowiązującą tabelą opłat i prowizji. Nie jest to oczywiście największy koszt dla przejmującego. Rozważając, czy cesja leasingu się opłaca, zależy w dużej mierze od odstępnego, jakie obecny leasingobiorca naliczy cesjonariuszowi. Odstępne jest sprawą indywidualną i to strony decydują o wysokości odstępnego lub jego braku. Ogólnie rzecz biorąc odstępne to rekompensata dla obecnego leasingobiorcy za zgodę na oddanie finansowanego pojazdu z umową leasingu. Najczęściej stanowi ono różnicę pomiędzy wartością rynkową przedmiotu leasingu a sumą rat pozostałych do spłaty. Im większe odstępne, tym trudniej będzie znaleźć chętnego na cesję.

Przejmując umowę leasingu, zawsze należy ustalić, jak wygląda cesja leasingu i w jakiej wysokości obecny leasingobiorca naliczy odstępne. Pamiętajmy, że wysokość odstępnego stanowi dla cesjonariusza koszt uzyskania przychodu i pozwala na odliczenie podatku VAT. Pod żadnym pozorem nie należy akceptować tzw. bezfakturowego rozliczenia odstępnego.

Jak zrobić cesję leasingu — podsumowanie

Przeprowadzenie cesji leasingu może być skomplikowanym procesem, ale odpowiednie przygotowanie i zrozumienie wymagań oraz konsekwencji mogą pomóc w jego sprawnym przeprowadzeniu. Jak zrobić cesję leasingu, aby później nie mieć kłopotu? Oto kilka podsumowujących wskazówek co to jest cesja leasingu przeprowadzona we właściwy sposób.

Pamiętajmy o dokładnym zapoznaniu się z umową leasingową i wysokością rat leasingu, potwierdzeniu braku zaległości na umowie oraz ubezpieczeniu komunikacyjnym i GAP. Sprawdźmy stan techniczny przejmowanego pojazdu oraz staranie przygotujmy wymaganą dokumentację do cesji.

Ostatnie wpisy: