UBEZPIECZENIA

OCP

Korzystając z ubezpieczenia komunikacyjnego zawieranego za pośrednictwem FI Finance Polska warto rozszerzyć pakiet o ubezpieczenie OCP. Za naszym pośrednictwem otrzymasz:

  • indywidualnie ustalany zakres ubezpieczenia
  • ochronę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu;
  • zabezpieczenie w przypadku kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia towaru oraz opóźnienia dostawy;
  • pokrycie kosztów związanych z przechowaniem ładunku oraz obrony sądowej w przypadku wystąpienia zdarzenia;
  • możliwość wykupienia ubezpieczenia przewozów kabotażowych na przewozy poza granicą Polski

Zadzwoń do nas!

OCP

Napisz do nas!

Create your account