Różnice między leasingiem operacyjnym a finansowym

kobieta podpisuje umowę lisingu

Leasing to bardzo atrakcyjne rozwiązanie, z którego często korzystają zarówno właściciele nowych firm, jak i przedsiębiorstw o już ugruntowanej pozycji na rynku. Daje ono możliwość rozwoju lub podjęcia inwestycji bez dużego uszczerbku na budżecie. Decydując się na taką formę finansowania, należy jednak wiedzieć, że istnieją dwa podstawowe rodzaje leasingu – operacyjny oraz finansowy. Odpowiadamy, jakie są różnice pomiędzy nimi!

Leasing operacyjny

Choć obie te formy leasingu umożliwiają uniknięcie dużych jednorazowych wydatków, mają jednocześnie kilka różnic. Przede wszystkim dotyczą one sposobu rozliczania. W przypadku leasingu operacyjnego leasingodawca pozostaje właścicielem pojazdu. Samochód jest więc zaliczany do jego składników majątkowych. W związku z tym to firma leasingowa zobowiązana jest do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, a nie leasingobiorca, który jedynie używa auta.

Dopiero po zakończeniu umowy przedsiębiorca może wykupić pojazd na własność za ustaloną kwotę, jednak nie musi tego robić. Co więcej, leasing operacyjny samochodu osobowego lub ciężarowego zawierany jest na dłuższy okres niż leasing finansowy. Jego czas trwania wynosi zazwyczaj co najmniej 24 miesiące, podczas gdy leasing finansowy możliwy jest nawet jedynie na pół roku. 

Leasing finansowy

Leasing finansowy natomiast obliguje leasingobiorcę do dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umożliwia mu wpis pojazdu lub innego przedmiotu umowy do rejestru środków trwałych. Dużą różnicą pomiędzy tymi formami finansowania jest również fakt, że w przypadku leasingu finansowego leasingobiorca po spłaceniu ostatniej raty staje się automatycznie właścicielem samochodu.

Co istotne, w odróżnieniu od leasingu operacyjnego, nie musi on wówczas ponosić w związku z tym żadnych dodatkowych kosztów. Jednocześnie nie może on jednak zwrócić pojazdu firmie finansującej. Ponadto w przypadku wyboru formy finansowej leasingobiorca zobowiązany jest do opłacenia podatku VAT w całości z góry. W leasingu operacyjnym jest on natomiast doliczany w wysokości 23% do miesięcznych rat.

Create your account