Kalkulator leasingu w EUR

Leasing w EUR czy PLN?

Kalkulacja leasingu to poszukiwanie możliwie optymalnego rozwiązania – przede wszystkim pod kątem całkowitego kosztu, ale też wysokości płaconych co miesiąc rat. Niestabilność stóp procentowych to jeden z powodów, dla których coraz więcej klientów decyduje się na leasing samochodów osobowych bądź ciężarowych w euro. Unijna waluta jest bowiem stabilniejsza od złotego i wiąże się z niższym kosztem odsetek.

Bywa, że w skali kilku lat trwania umowy różnica wynikająca wyłącznie z wyboru waluty to nawet 3-4% wartości pojazdu – na korzyść leasingu w euro. Oferty leasingowe samochodów w tej walucie są więc szczególnie atrakcyjne. Pamiętaj jednak, że kupując euro na rynku w celu zapłaty raty, narażasz się na niekorzystne wahania kursów, a każdy spadek wartości złotego pociągnie za sobą wzrost kosztu leasingu.

Kto może skorzystać z leasingu w EUR?

Leasing samochodu ciężarowego lub osobowego w euro to zatem doskonałe rozwiązanie między innymi dla firm, które mają przychody w tej walucie, np. dzięki eksportowi towarów. Pozwala to uniknąć ryzyka wynikającego z wahań kursów. W takiej sytuacji raty opłacasz bowiem z przychodów pozyskiwanych bezpośrednio w euro. Oczywiście, zdarzają się również klienci wybierający leasing samochodu w euro w nadziei, że pozycja polskiej waluty się wzmocni, a oni dzięki temu zyskają.

Część leasingodawców wymaga jednak, by przynajmniej pewna część (np. 20%) przychodów klienta była pozyskiwana w euro. W przeciwnym wypadku kalkulacja leasingu może zostać wykonana wyłącznie w złotych. Wynika to w głównej mierze z ostrożności leasingodawców – minione lata pokazały, że wiele firm i osób prywatnych miewa poważne problemy przez leasingi oraz kredyty w obcych walutach.

Kalkulator leasingowy w EUR

Nasz kalkulator leasingowy online pozwala jednym kliknięciem przełączać się między kwotami w złotych i euro. Dzięki temu możesz się łatwo dowiedzieć, jak dużo będzie Cię kosztował leasing ciągnika siodłowego, ciężarówki, auta osobowego czy nawet leasing naczep. Wyliczenie jest przy tym w pełni anonimowe, nie zdziw się więc, jeśli nasz konsultant przedstawi Ci jeszcze korzystniejszą ofertę niż kalkulator rat leasingowych.


Leasing samochodów osobowych lub ciężarowych to doskonały sposób nabycia pojazdu przy stabilnej miesięcznej racie. Wybierając leasing w euro, możesz liczyć na nawet kilkuprocentowe obniżenie kosztu ponoszonego w czasie trwania umowy. Leasingodawca ma jednak prawo wymagać, by przynajmniej część Twoich przychodów osiągana była w euro. Pozwala to obniżyć wpływ ryzyka związanego z wahaniami kursów walut na Twój leasing auta.

Create your account